Winkelmandje
Actievoorwaarden Steps ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’ – maart 2017
 
Artikel 1 Algemeen
 
Door deelname aan de Steps actie ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’ gaat de deelnemer akkoord met de volgende actievoorwaarden. De actie ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’ wordt gecommuniceerd via online kanalen van Steps en wordt aangeboden door Steps Nederland BV.
 
Artikel 2 De actie ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’
 
Deelnemers kunnen meedoen aan de actie ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’ door zich in te schrijven via het aanmeldformulier. Onder de deelnemers van de actie, wordt de prijs verloot.
 
Artikel 3 Looptijd en deelname
 
Van vrijdag 3 maart tot en met woensdag 22 maart 2017 kan er meegedaan worden aan de ‘Win een moeder-dochter fotoshoot’ actie. Een deelnemer kan in de looptijd van de gehele actie één keer een prijs winnen. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk donderdag 23 maart 2017 per e-mail bericht.
 
Steps B.V. behoudt zich het recht om de actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal via Steps.nl bekend worden gemaakt.
 
Artikel 4 Uitreiking prijs
 
De prijs bestaat totaal uit 1x een professionele moeder-dochter fotoshoot, voor 1 moeder en haar dochter(s). Voor de dochter(s) geldt dat zij maat 92 - 152 draagt/dragen i.v.m. de verkrijgbaarheid van de jurken in de Steps Girls Collection. De datum van deze fotoshoot wordt in overleg met de winnaar bepaald. De fotoshoot vindt plaats op een locatie in Amsterdam. De winnaar ontvangt na de fotoshoot maximaal 4 foto's voor eigen gebruik. Deze foto's worden per e-mail verstuurd.
 
Bij (een vermoeden van) fraude, misbruik of onrechtmatig handelen, behoudt Steps zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van een prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 
Artikel 5 Toestemming gebruik persoonsgegevens
 
De deelnemer stemt er mee in dat bij winst van een prijs naam en foto en in het kader van de bekendmaking van de winnaar kan worden geopenbaard op Steps.nl of de social media kanalen van Steps.
 
Artikel 6 Kosten
 
Deelname aan de actie is kosteloos. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet komen voor rekening van de deelnemer. Over prijzen die een waarde hebben boven de €454,- moet (kansspel)belasting betaald worden. Indien er sprake is van (kansspel)belasting dan neemt Steps die voor haar rekening.
 
Artikel 7 Overige voorwaarden
 
Bij deelname wordt het e-mailadres van de deelnemer toegevoegd aan de klantdatabase van Steps en gaat de deelnemer akkoord met inschrijving voor de Steps nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname. Deelnemers onder 16 jaar dienen bij het ophalen van hun prijs door een ouder/voogd te worden vergezeld. Deze moet zich kunnen legitimeren.
 
Medewerkers en familieleden van Steps B.V. kunnen niet meedingen naar de prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.  Steps B.V. is niet aansprakelijk indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
 
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de aanbieder worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 
Eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunnen worden gemaild naar actie@steps.nl o.v.v. Win een moeder-dochter fotoshoot.
 
Correspondentie kan worden gericht aan Steps B.V., Luchtvaartstraat 3B, 1059 CA Amsterdam, o.v.v. Win een moeder-dochter fotoshoot –maart 2017
Amsterdam, maart 2017